Allmänna villkor

Genom att du bokar och köper kurser eller tjänster via Patricia Erlandson och hennes företag, binder du dig till följande villkor:

 1. Betalning för kurser och vissa tjänster sker i förskott via Stripe. Vill du ha en faktura istället tillkommer en hanteringsavgift. Vill du ha specificerat kvitto på din betalning skickar du ditt namn, ditt företags namn, adress och organisationsnummer i ett e-postmeddelande till hej@patriciaerlandson.se. Har du valt att delbetala en kurs så måste kursen betalas till fullo även om du väljer att avbryta kursen tidigare än den kurstid som gäller för kursen.
 2. Alla bokningar och betalningar är bindande med undantaget av punkt nummer sex (6) på denna sida. Har du valt delbetalning på någon kurs eller tjänst så är du skyldig att betala hela beloppet.
 3. Vi förbehåller oss rätten att ändra och att ställa in event, föreläsningar och tjänster, ändra på datum och tider på grund av exempelvis sjukdom. Sker detta så meddelas deltagarna/kunderna via uppgiven e-postadress vid dennes bokning.
 4. Patricia Erlandson ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom, skador, ej uppnådda resultat eller dylikt i samband med deltagande i kurser eller vid köp av tjänster.
 5. Vi sparar den information som du uppger vid anmälan. Om du av någon anledning har problem med detta ber vi dig kontakta oss.
 6. Vi kan avböja din bokning av en kurs eller tjänst hos oss om Patricia Erlandson anser att vi inte matchar varandra eller av annan orsak. Om det skulle hända får du hela den förskottsbetalade summan tillbaka. Det kan dock dröja upp emot en vecka innan du ser pengarna på ditt konto.
 7. Vi kan komma att fotografera, spela in ljud samt filma under kurser och konsultationer. Dessa kan komma att användas vid marknadsföring av mina kurser och tjänster. Vill du inte förekomma på några bilder, höras i en ljudfil eller synas på filmer ber vi dig meddela oss detta via mail till hej@patriciaerlandson.se.
 8. Dina kommentarer i grupper på Facebook som administreras och/eller modereras av Patricia Erlandson – digital strateg , Lyckas Online och Patricia Erlandson kan komma att användas i marknadsföringsmaterial kring Lyckas Onlines kurser och evenemang.
 9. Är du boende och skriven inom EU måste du betala lagstadgad moms för våra tjänster, kurser, medlemskap, evenemang och produkter.
 10. Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag.

Sekretess

Det är av yttersta vikt att deltagarna i kurser eller medlemskap i Lyckas Online iakttar sekretess avseende övriga deltagares affärsidéer, affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, kursidéer och andra personliga uttalanden.

Genom att godkänna dessa villkor och som deltagare i Lyckas Online Membership, förbinder du dig att inte för tredje part yppa eller på annat sätt föra vidare information som förmedlats av övriga deltagare och som är av affärsmässig, integritetskänslig eller i övrigt konfidentiell natur. Konfidentiell information kan lämnas såväl muntligen som skriftligt eller elektroniskt.

Sekretessåtagandet enligt ovan är bindande såväl under tid då kurs eller medlemskap pågår som efter dess avslutande eller då mottagaren ej längre är aktiv deltagare i någon av Lyckas Online med Patricias kurser, masterminds, coaching eller andra evenemang, såvida inte mottagaren erhållit personens skriftliga medgivande.

Brott mot yppandeförbudet kan medföra skadestånd.

Copyright

Du har inte rätt att dela med dig av innehåll i Lyckas Onlines kurser, medlemskap till tredje part. Ej heller din inloggningsinformation.

Terms and Conditions

By accessing this website hosted in Zenler.com, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

Terms

Permission is granted to use the materials on Companies web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

 • a) modify or copy the materials.
 • b) use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial).
 • c) attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Companies web site.
 • d) remove any copyright or other proprietary notations from the materials.
 • e) transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any copied/downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

Disclaimer

The materials on Companies web site are provided 'as is'. Company makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Company does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

Limitations

In no event shall Company or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Companies Internet site, even if Company or a Company authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

Revisions and Errata

The materials appearing on Companies web site could include technical, typographical, or photographic errors. Company does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Company may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Company does not, however, make any commitment to update the materials.

Links

Company has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Company of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

Site Terms of Use Modifications

Company may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

Governing Law

Any claim relating to Companies web site shall be governed by the laws of the State of New York without regard to its conflict of law provisions.

As an Instructor, You represent, warrant, and covenant that: No Submitted Content shall infringe or misappropriate any intellectual property right of a third party. But, if instructor use HEVC compression, it's the instructor's responsibility to pay the royalties to the MPEG-LA, the owner of HEVC patents as appropriate.

Privacy Policy

Read more on Privacy Policy here.

Cookie Policy

Read more on Cookie Policy here.

Copyright @ Lyckas Online - established in 2008. All rights reserved

Lyckas Online - established in 2008 - Powered By Zenler

00Days00Hours00Minutes00Seconds